İnternet Sitemizi Yeniliyoruz
Çok Yakında yeni internet sitemiz ile tekrar yayında olacağız.
İletişim Bilgileri İçin Tıklayın.

Misyonumuz

Mevcut ve yeni kurulacak sinai ve ticari işletmeler ile konutların ihtiyaçlarına, öncelikle ve özellikle mühendislik bilgi ve beceri desteği temeline oturtulmuş yüksek kaliteli ve uygun maliyetli hizmeti optimum kar ve süreklilik prensipleri çerçevesinde ve zamanında sunarak çözüm getirmek.

İlkelerimiz

Şirket içinde açık, net ve sağlıklı iletişim sağlamak; müşteriler için en doğru ve en uygun maliyetli çözümü üretmek; şirket dışında saygılı, açık ve güven veren bir imaj yaratmak; bu özellikleri korumak ve geliştirmek.

Müşteri ihtiyaçlarının doğru belirlenmesini sağlamak; müşteriye odaklanmak ve müşteri isteklerini öncelikli olarak gözetmek; müşterilere teknik bilgi desteği sağlamak ve onları mühendislik nosyonundan faydalandırmak; teknolojik gelişmeleri izlemek ve elde edilen bilgileri müşterilerle paylaşmak; müşterilerin eğitimine doğrudan katkıda bulunmak; müşterilerin verimlilik ve karlılığının yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamak ve yürütülmesine destek sağlamak; müşterilere hızlı, zamanında ve etkin hizmet vererek stok maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmak ve gerektiğinde müşteriler yerine stok tutmak.

Hem ürün ve hem de çalışma sistemi bazında uluslararası standardlarla belirlenmiş asgari kalite kriterlerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmak; kalite felsefesinin anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasına her alanda destek vermek; kaliteyi sürekli iyileştirmek ve yükseltmek; doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunulan tüm birey ve insan gruplarının iyi niteliklerini ve becerilerini en üst seviyede kullanabilmeleri için gerekli her türlü desteği ve olanağı sağlamak; çalışanların mesleki bilgi, yaratıcılık, liderlik, cesaret gibi özelliklerinin sürekli geliştirilmesi için uygun ortam ve fırsatlar yaratmak ve onları teşvik etmek.

Bilgiye değer vermek, hızlı ulaşmak ve paylaşmak; her iş ve işlemi mühendislik bilgi ve becerileri başta olmak üzere ilgili tüm mesleki bilgi zeminine oturtmak ve her aşamada bilimin somut verilerine uygun hareket etmek; hizmeti bir bütün olarak görmek ve hizmette paylaşım ve bütünlüğü sağlamak; ülkemizin tamamına aynı bakış açısı ve kalite anlayışıyla hizmet sunmak ve topluma ve diğer kuruluşlara örnek olmak.

Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına azami özeni göstermek ve katkı sağlamak; getireceği kişisel kazanç hangi boyutta olursa olsun ülke çıkarlarına aykırı girişim ve eylemlerin şirket faaliyet konusu ve alanı içinde kendisine yer bulmasına kesinlikle izin vermemek; pratik eğitim kurumu özelliklerine de kavuşarak sanayimize ve ülkemize uzman mühendisler armağan etmek; mesleki eğitim ve öğrenim kurumlarının doğru yönlendirilmelerine katkıda bulunmak ve onlarla sürekli işbirliği içinde olmak. ULUSLARARASI UYUM VE UZLAŞMA Çevrenin, doğal yaşamın ve insanlığın korunmasına yönelik her türlü etkinliğe ve düşünceye katkı sağlamak; toplumların kültürlerine, örf ve adetlerine, ticari ve sosyal geleneklerine, çalışılan ülkelerin hukuk, ticaret ve ahlak kurallarına saygılı olmak; insanlar ve toplumlar arasında din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlara ve toplumlara saygı göstermek ve herkesi ve her toplumu eşit görmek; yapıcı, olumlu, paylaşımcı ve uzlaşmacı davranmak.

İş Konularımız

Icon service 1

Bacagazı Isı Geri Kazanım

Bacagazı Isı Geri Kazanım Hakkında Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Icon service 2

Boyalı Sıcak Sudan Enerji Geri Kazanımı

Boyalı Sıcak Sudan Enerji Geri Kazanımı Hakkında Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Icon service 3

Buhar Kazanlarının Verimli Çalıştırılması

Buhar Kazanlarının Verimli Çalıştırılması Hakkında Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Icon service 3

Diğer Hizmetlerimiz.

Sunduğumuz diğer hizmetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ERKA MÜHENDSİLİK. MÜŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÇORLU ve BURSA

HÜSEYİN KARIŞLI
0 533 648 76 48
hk@erkamax.com

ADANA

Esentepe Mah. Hacı Osman Cad. No:68/A Salbaş - Çukurova / ADANA